Privacy protocol ESO

Privacyprotocol

  1. Dit protocol is van toepassing voor de Stichting ESO Golftoernooien gevestigd te Vlagtwedde kantoorhoudende te De Vennen 225 9541 LK Vlagtwedde.
  2. De verwerkingsverantwoordelijke is het bestuur van de stichting. Alle persoonsgegevens van deelnemers worden vastgelegd binnen een Database, waaruit daartoe bevoegde personen informatie voor gebruik ten behoeve van hun functie kunnen downloaden en gebruiken. Deze personen zijn door het bestuur aangewezen en mogen de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
  3. Aan nieuwe leden wordt vermeld:  Bovenstaande gegevens worden door ons opgenomen in een database. Voor het opvragen of verwijderen van die gegevens wordt verwezen naar het  Privacyprotocol op onze website. Dat opvragen en wijzigen geschiedt door een bericht aan  reisgon@xs4all.nl. De verwerking daarvan wordt aan betrokkene bevestigd op het in de database opgenomen mailadres.
  4. Op de ESO Website http://www.esogolftoernooien.nl/ wordt verwezen naar dit Privacyprotocol.
  5. De gegevens van de deelnemers worden in de database en daarvan afgeleide werkbestanden bewaard gedurende ten hoogste drie jaar of totdat betrokkene verzoekt om uitschrijving.
  6. De data staan opgeslagen op de computer van de reisgon.

Vastgesteld door het bestuur  op 23 mei 2018